TOIMINNAKSI

Toiminnaksi on lasten ja nuorten toimintaterapiaa tarjoava yritys.

Olen toimintaterapeutti Minna Littunen. Työskentelen Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Tapaan asiakkaitani heidän omissa arkiympäristöissään; kotona, koulussa, päiväkodissa tai iltapäiväkerhossa. Vastaanottotilani sijaitsevat Terapiapiste Fikkarin tiloissa Itäharjulla, Turussa. Työskentelykieli minulla on suomi ja käytössä tukiviittomat. Asiakaspaikkoja ei ole vapaana seuraavan 3kk aikana. Kysy tarkemmin asiakastilanteesta puhelimitse. Minulla on Kelan palvelutuottajasopimus 1.1.2023 lähtien.


MILLOIN TOIMINTATERAPIAAN?

Kun lapsen on vaikea oppia jotain taitoa tai häneltä menee taidon oppimiseen paljon enemmän aikaa kuin muilta lapsilta, toimintaterapiasta voi olla hyötyä....

Tuntuuko uusien taitojen opettelu raskaalta lapselle? Ovatko turhautuneisuus, lannistumiset, epäonnistumiset lapselle tuttuja asioita? Negatiivisen ketjun katkaisu on tärkeää ajoissa ennen haasteiden kuormittumista. Toimintaterapeutin väliintulo voi helpottaa lapsen arkea.

Mitä jos lapsi ei leiki? Hän voi rakennella ja kerätä leluja jonoon. Leikki toistuu samanlaisena eikä lapsi kehitä leikkiin muita toimintoja. Lapsi saattaa myös leikkiä vain tietyillä kiinnostuksen kohteilla, esim. autoilla, junalla, kissalla tms. Lapsen leikin kehittämistä olisi hyvä yhdessä toimintaterapeutin kanssa harjoitella.

Lapsella on kyky oppia, mutta tarkkaamattomuus on esteenä. Lapsen katse harhailee ympäristössä näkyviin tai kuuluviin asioihin ja itse toiminta unohtuu. Lapsen toiminta keskeytyy usein ennen kuin lapsi on saanut asian päätökseen. Toimintaterapeutti auttaa etsimään keinoja tarkkaavaisuuden ja huomiokyvyn ylläpitämiseen.

Onko lapsen vaikea aloittaa toimintaa, kuten pukemista? Toimintaterapeutin keinojen kautta voi löytyä helpotusta arjen sujuvuuteen.

Vältteleekö lapsi paikkoja tai liikuntatelinettä, keinua tai muuta leikkipuiston välinettä. Toimintaterapeutti kartoittaa syyn välttelylle, kannustaa ja madaltaa kynnystä kyseistä toimintaa/paikkaa kohtaan.

Onko lapsi altis kompuroimaan, kaatuilemaan tai hän hakee juuri kovia tuntoaistikokemuksia. Toimintaterapeutti arvioi lapsen aistien käsittelyä, kehontuntemusta sekä tasapainotaitoja ja opastaa perhettä niiden tukemisessa.

Kiinnostuuko lapsi kynätehtävistä? Kynän käyttö on vähäistä, ote on vielä hankalannäköinen ja kynän jälki melko haparoivaa. Tässäkin tapauksessa toimintaterapeutti omaa taidon harjaannuttaa tai löytää apuvälineitä kynätehtävien onnistumiseen.
Lapsen haasteet arjessa voivat olla jotain samantyyppistä kuin edellä, tai jotain aivan erilaista. Toimintaterapia lähtee aina yksilöllisistä tavoitteista liikkeelle.

 


TOIMINTATERAPIA OSANA LAPSEN KUNTOUTUSTA

Tärkeimpiä lapsen kuntouttajia ovat lapsen parhaiten tuntevat ja arjessa jaksavat sankarit, vanhemmat. Toimintaterapeutti pyrkii vanhempia tukien löytämään lapsen haasteiden syyt ja auttamaan lasta ja hänen perhettään arjesta selviytymisessä.... Jokaisella lapsella on omat vahvuutensa, joita hyödyntämällä lapsi motivoituu kohtaamaan vaikeampiakin haasteita.

Toimintaterapia on siis suuri ja tärkeä osa lapsen kuntoutusta.Työtäni ohjaa ICF-viitekehys. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa lapsen osallistuminen arkipäivän toimintoihin tukemalla lasta ja hänen perheettään.
Toimintaterapiassa lähdetään erilaisten toimintojen ja leikin avulla saavuttamaan lapselle asetettuja tavoitteita. Tavoitteet kohdentuvat juuri lapsen omaan päivään, omaan koti-, päiväkoti- tai kouluympäristöön, jolloin hyvällä yhteistyöllä ja lähiympäristön ohjauksella on tärkeä merkitys toimintaterapian vaikuttavuuteen.

 


TOIMINTATERAPEUTTI

Olen valmistunut 2018 toimintaterapeutiksi. Asiakkaani ovat alakouluikäiset sekä alle kouluikäiset lapset. Työkokemusta minulle on karttunut mm. aistikäsittelyyn liittyvistä haasteista, syömisongelmista, kehitysviivästymistä, autismikirjon piirteistä, sensomotorisista vaikeuksista sekä muista lapsen osallistumista rajoittavista tekijöistä....

Aikaisemmalta koulutukseltani olen kasvatustieteiden kandidaatti, eli varhaiskasvatuksen opettaja. Olen työskennellyt päiväkodeissa lähes 14 vuoden ajan ja ammennan suuresti tätä kokemusta nykyisessä työssänikin. Lisä- ja täydennyskoulutukset:

   • SI-koulutus A ja B-osa

   • GAS - Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä

   • Näkökulmia ADHD:n ja Autismikirjon kuntoutukseen: Sosiaalisen toimintakyvyn, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen. PSYKE.

   • Zones of Regulation-menetelmä

   • Tuen tarpeessa olevat lapset varhaiskasvatuksessa

   • Psykomotoriset liikuntamenetelmät lapsen kasvun ja kehityksen tukena

   • Psykomotoristen liikuntamenetelmien jatkokurssi

   • SDM-harjoitusohjelman peruskurssi (Sherbone Developmental Movement)


Asun mieheni sekä kahden lapseni kanssa Turussa. Nautin ulkoilusta, retkeilystä, tanssista, uimisesta sekä viihdyn useiden talviharrastusten parissa.

Yhteystiedot

kuva: Minna Littunen

Toiminnaksi
(Y-tunnus: 3177010-4)


Minna Littunen

04578321406
Minna.Littunen@toiminnaksi.fi
Sijainti: Terapiapiste Fikkari
Vanha Littoistentie 73, 20540 TURKU

 


Hyödyllisiä linkkejä:
Fikkari
Kela

TIETOSUOJASELOSTE

Kuvat: Petra LundmanTakaisin ylös